Certification of Suma Lumber

First timber company certified in Suriname

The first timber company in Suriname is cerfied with the FSC label for 60.000ha. (Dutch article)

 

Suma Lumber Company NV verwerft als eerste FSC certificering in Suriname

 

Suma Lumber Company NV heeft als eerste houtproducent van Suriname het FSC Forest Management certificaat verworven. Deze verwerving is niet alleen een doorbraak voor het bedrijf, maar zeker ook een nationale mijlpaal. Immers, het is het eerste en enige bedrijf in Suriname met een dergelijk prestigieus certificaat. Met dit FSC label (http://www.fsc.org)

staat Suriname ook op de kaart als natie die het voortbestaan van haar regenwouden serieus neemt. Dit in combinatie met commerciële exploitatie. FSC (Forest Stewardship Council) of vrij vertaald de Raad voor Duurzaam Bosbeheer is een internationale non-gouvernementele organisatie die een label uitvaardigt voor ecologisch-, economisch-  en sociaal verantwoord bosbeheer.  In deze organisatie zijn afgevaardigden van zowel de houtsector, de natuurverenigingen alsook  de inheemse bevolkingsgroepen.

 

Suma Lumber  heeft een aantal concessies rond de Tibiti-rivier van in totaal ca 70.000 hectare. Sinds 1999 wordt op professionele en verantwoorde wijze de nationale en internationale markt voorzien van houtproducten.Echter, werd  de daadwerkelijke stap naar de certificering van de houtwinningsaktiviteiten in 2004 gezet  toen er in samenwerking met het WWF Guianas, die als co-sponsor optrad, een  MASTER PLAN  ontworpen werd om dit traject in alle facetten uit te voeren.

 

Het bedrijf richt zich met haar verantwoorde houtkap op het produceren van rondhout en nat gezaagd hout voor de exportmarkt. Met name Basralocus, Bolletrie, Groenhart, Wana, Ingipipa en Gronfolo bepalen het kapbeeld, maar ook andere gewilde hardhout soorten.

 

Het Nederlandse Control Union Certifications (http://www.controlunion.com/certification) , geaccrediteerd door FSC, heeft de evaluatie van het bosbeheer uitgevoerd en vastgesteld dat het beantwoordt aan de hoge eisen van Duurzaam Bosbeheer van het FSC. Op deze basis werd het eerste FSC certificaat voor Suriname toegekend op 6 Juni, 2008 aan het bedrijf Suma Lumber NV. Suma Lumber heeft inmiddels ook een Europese verkoopmaatschappij opgericht die de export verkoop onder  haar hoede heeft.

 

De heer E. Boerenveen, oprichter van de onderneming, ziet de recente ontwikkelingen als een gigantische stap in de goede richting. “Het bedrijf kan zich nu wereldwijd meten met alle professionele spelers in de bosbouw “. “Het is een kroon op het werk na ca. 10 jaar investeren en voorbereiden “.

 

Haidy Malone- Lepelblad van WWF Guianas: “Na 10 jaren stimulering van duurzaam bosbeheer en FSC certificering in Suriname aan tal van houtkapbedrijven, zijn wij zeer trots dat het bedrijf Suma Lumber dit heeft gehaald. Dit bewijst dat certificering in Suriname met voldoende toewijding en voor een aanvaardbaar bedrag mogelijk is.  Wij hopen dat dit tot voorbeeld kan dienen voor de andere bedrijven en voor hen een stimulans kan zijn om het op te volgen.”

 

Binnenkort zal in Suriname dit certificaat officieel worden uitgereikt in aanwezigheid van het Wereld Natuurfonds, De Surinaamse Regering en vertegenwoordigers van de houtindustrie.

 

 
© WWF Guianas
Suma Lumber
© WWF Guianas