© WWF-Guianas

ACHTERGROND

Klimaatkansen voor Suriname WWF-Guianas hield 27 januari 2022 de Online Discussie ‘Klimaatkansen voor Suriname’. Een zeer diverse en internationaal publiek van 414 mensen volgde hoe de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, prominenten uit het bedrijfsleven, NGO’s en een jongerenvertegenwoordiger hun visie gaven hoe Suriname zich
kan profi teren van de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop COP26 die in
november 2021 in Glasgow is gehouden.

De bijeenkomst is bedoeld om een maatschappelijke discussie te stimuleren over het ontwikkelen van een groene, duurzame economie in Suriname. Ons land staat namelijk op een historische kruispunt: Enerzijds groeit Suriname de komende jaren uit tot een
wereldspeler op het gebied van off shore olie- en gaswinning, terwijl op land de
natuur onder toenemende druk staat door onder meer illegale en ongereguleerde
goudwinning. Anderzijds liggen er voor Suriname enorme kansen voor klimaatfinanciering, dankzij het uitgestrekte regenwoud. Ons land staat nog altijd te boek als meest beboste land ter wereld met 93 procent bosbedekking.

 

© Fabian Vas/WWF-Guianas

De belangrijkste uitkomsten

 1. Suriname moet zijn unieke groene imago behouden en tegelijk een duurzame economie ontwikkelen.Daarvoor moet Suriname zijn bossen kunnen gebruiken voor het verhandelen van carbon credits aan industrielanden, de zogenoemde klimaatfinanciering. En er dient een een Sovereign Wealth Fund te worden opgezet dat wordt gevuld met de olie- en gasinkomsten.Staatsolie heeft al toegezegd ongeveer 27% van de olie- en gasinkomsten in het fonds te zullen storten.
   
 2. In samenwerking met de overheid, moeten bedrijven optimaal gebruik maken van de financiële mogelijkheden en zich meer richten op milieuvriendelijke investeringen en technologische ontwikkelingen voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Nu is het tijd om te beginnen met duurzaam ondernemen en inhoud te geven aan de doelstellingen van COP26. De Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties dienen hierbij als leidraad.
   
 3. Er moet een betere balans komen tussen duurzaam gebruik en het
  behoud van het bos enerzijds en ontwikkeling anderzijds
  . De inheemse en tribale gemeenschap speelt hierin een belangrijke rol. De overheid en particuliere Sector 

Download het leaflet over Klimaatkansen voor Suriname