Expeditie fotografeert voor het eerst spitssnuitdolfijnen voor Surinaamse kust

Posted on 28 September 2021
Beaked whale (in Dutch spitssnuitdolfijn) in front of Suriname coast during Ocean Expedition in September, 2021
Beaked whale in front of Suriname coast
© ©WWF-Guianas/Michiel van den Bergh
Het onderzoeksteam van de Guianese Oceaan Expeditie heeft voor de Surinaamse kust voor het eerst een spitssnuitdolfijn duidelijk vastgelegd op de foto. Het was al bekend dat de soort hier voorkomt, maar dat kon niet eerder worden aangetoond. Naast de dolfijnsoort zijn tijdens de expeditie op het Demerara Plateau tegen de grens met Frans-Guyana ook andere grote zeezoogdieren gespot, waaronder de zwarte zwaardwalvis en tuimelaars. Nu het Surinaamse deel van de expeditie is afgerond, zeilt de catamaran naar Guyana om met een lokaal team het zeeleven daar in kaart te brengen.

Met de observaties door het Surinaamse expeditieteam is een belangrijke stap gezet om het leven in zee beter te kunnen beschermen. De Oceaan Expeditie volgde op een expeditie van mei dit jaar die ook deel uitmaakte van het regionale Mariene Ruimtelijke Ordeningsproject. Dit is de afgelopen vier jaar in Suriname uitgevoerd door Green Heritage Fund Suriname, WWF-Guianas en Natuurbeheer van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het project dat ook in Guyana plaats vond is gefinancierd door de Europese Unie.

Zeeleven onder druk
Experts zijn nog bezig met het specifiek vaststellen welke soort spitssnuifdolfijnen zijn gespot. Als dat helder is krijgt de observatie een plek in de database van Surinaams zeeleven die al ruim achtduizend waarnemingen bevat van vissen, vogels en zeezoogdieren. Hierin staan bijvoorbeeld diverse soorten roggen, haaien, dolfijnen, walvissen en zeevogels. De kennis helpt bij het bepalen welke gebieden op zee bescherming nodig hebben vanwege hun hoge en bijzondere biodiversiteit. Het leven in de oceaan staat in toenemende mate onder druk door onder meer overbevissing, visserij die de natuur beschadigt, vervuiling, oliewinning en scheepvaart.

,,De expeditie is een succes geweest’’, zegt Monique Pool, directeur van Green Heritage Fund Suriname en deelnemer aan de expeditie. ,,We hebben kunnen vaststellen dat het Demerara Plateau zeer rijk is aan biodiversiteit. In het kader van mariene ruimtelijke ordening is het nu zaak dat we met andere betrokken partijen nagaan waar we een goed beschermd zeegebied van Suriname kunnen afspreken. Het is namelijk superbelangrijk dat er een balans komt tussen exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van de natuur. Die balans is er nu niet. We beschermen eigenlijk nog niets op zee.”

Bescherming zeegebieden
Michiel van den Bergh, directeur natuurbescherming Suriname van WWF-Guianas en expeditielid, zegt: “Dat we voor het eerst zo’n prachtig zeezoogdier van ruim vier meter lang hebben kunnen vastleggen op de foto toont aan dat er nog zoveel onbekend leven is in de Surinaamse oceaan. We moeten er rekening mee houden dat er veel meer zeeleven voor onze kust is dan we nu weten. Dat maakt bescherming van zeegebieden zo belangrijk nu het door bijvoorbeeld oliewinning steeds drukker wordt.”

Ambassadeur van de Europese Unie voor Suriname en Guyana, Fernando Ponz Cantó, benadrukt het belang van mariene ruimtelijke ordening voor duurzaam beheer van de oceaan. Om die reden heeft de EU het vierjarige project met bijna een miljoen euro gefinancierd. “Het is van belang dat mariene ruimtelijke ordening wordt gebruikt als een instrument om op een georganiseerde manier beslissingen te nemen”, aldus Ponz Cantó. “Zodat menselijke activiteiten efficiënt en duurzaam plaatsvinden. We kijken uit naar de resultaten van de Oceaan Expeditie, omdat die bijdragen aan het versterken van de nationale capaciteit  op het gebied van effectief en duurzaam gebruik van de oceaan”.

Oceaan Expeditie naar Guyana
Nu de Surinaamse expeditie terug is, vaart de catamaran richting Guyana. Daar neemt onder meer WWF-Guianas in Guyana het stokje over om dat deel van de oceaan te onderzoeken. De voorlopige resultaten van beide expedities worden half oktober bekend gemaakt.
Beaked whale (in Dutch spitssnuitdolfijn) in front of Suriname coast during Ocean Expedition in September, 2021
Beaked whale in front of Suriname coast
© ©WWF-Guianas/Michiel van den Bergh Enlarge
Bottlenose dolphin in front of Suriname coast during Ocean Expedition in september 2021
© ©WWF-Guianas/Michiel van den Bergh Enlarge
false killer whale (in Dutch: zwarte zwaardwalvis) in front of Suriname coast, during Ocean Expedition in september 2021
False killer whale in front of Suriname coast
© © WWF-Guianas/Michiel van den Bergh Enlarge