Samen met inheemse gemeenschap Galibi voor behoud zeeschildpadden

Posted on 16 June 2021
Signing of turtle monitoring agreement with indigenous community of Galibi.
© © WWF-Guianas
Samen met de inheemse gemeenschap van Galibi een overeenkomst getekend voor de monitoring en het toezicht op de legstranden zeeschildpadden op Galibi. Inwoners van het dorp patrouilleren samen met jachtopzieners van Natuurbeheer, die ook worden gesteund door WWF-Guianas, om de nesten van de bedreigde zeeschildpadden te tellen en te beschermen tegen stropers.

De overeenkomst is dit jaar alleen voor de laatste twee maanden van het legseizoen. Maar het is de bedoeling dat de samenwerking een structureel karakter krijgt. De hulp van de inheemse gemeenschap is cruciaal bij de bescherming van zeeschildpadden. Bovendien is financiële ondersteuning gewenst op Galibi, vanwege het wegvallen van het natuurtoerisme als gevolg van de pandemie.

Zeeschildpadden horen bij dorp
“Vóór de pandemie kwamen er veel toeristen naar het dorp om zeeschildpadden te bekijken, maar dat is weggevallen”, zegt kapitein Selowen Alamijawari. Hij is tevens voorzitter van de stichting Stidunal die de monitoring uitvoert. “We zijn bij met de samenwerking van WWF-Guianas, want zo kunnen we op de stranden blijven patrouilleren. Bescherming van zeeschildpadden is heel belangrijk voor ons, ze horen al eeuwen bij het dorp en onze gemeenschap.”

De kapitein legt uit hoe hij ziet dat de zeeschildpadden worden bedreigd door de visserij en stropers. Ze raken voor de kust verstrikt en verdrinken in netten en hun eieren worden illegaal geraapt, omdat die nog steeds worden gegeten in Suriname. De laatste jaren verliep de monitoring niet zoals hij zou willen, en begon vaak te laat. Door de directe samenwerking met WWF-Guianas hoopt hij hierin verbetering te kunnen brengen. “Om de dieren te kunnen beschermen moeten we meer partners hebben, want zonder donoren kunnen we de monitoring en bescherming niet goed uitvoeren. Er is een boot nodig met goede buitenboordmotor en gps-apparaten om de nesten te monitoren en natuurlijk goede huisvesting waar de arbeiders kunnen slapen, want de legstranden liggen afgelegen.”

Optreden tegen stropers
In totaal zijn er acht jongens uit het dorp Galibi die de monitoring van de nesten uitvoeren. Het patrouilleren gebeurt in ieder geval in de vroege ochtend en ‘s avonds, en altijd in nauwe samenwerking met jachtopzieners van Natuurbeheer. Ze verblijven samen in de accommodatie/ huizen van STINASU op het strand Babunsanti. “We hebben onze jongens instructies gegeven om op te treden tegen stropers en daarom altijd met een jachtopziener op pad te gaan, zegt Starian Aloewanai, secretaris van Stidunal.  “We hopen dat het toezicht en monitoring op de stranden volgend jaar op tijd van start gaat. We zouden dan ook een uitwisseling willen met Braamspunt, het andere legstrand. Voor ons inheemsen is het ook heel belangrijk dat de zeeschildpadden blijven behouden voor Suriname.”
Signing of turtle monitoring agreement with indigenous community of Galibi.
© © WWF-Guianas Enlarge