WWF-Guianas en Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer beschermen legstranden zeeschildpadden

Posted on 02 April 2021
Minister Diana Pokie signs contract with WWF-Guianas on enforcement against poaching on the nesting beaches for sea turtles, Braamspunt and Galibi
© WWF-Guianas
WWF-Guianas en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) hebben een overeenkomst gesloten, waardoor de legstranden van de zeeschildpadden op Braamspunt en Galibi worden beschermd tegen stropers. De afgelopen weken is veel stroperij van eieren geconstateerd door gebrek aan handhaving en monitoring. Snelle bescherming is daarom van groot belang voor behoud van de zeeschildpadden.
 
Met de financiële bijdrage van WWF-Guianas kunnen de jachtopzieners van het ministerie van GBB nu per direct van start gaan om de nesten van zeeschildpadden te beschermen. Zij zullen gedurende het legseizoen van begin april toe eind juni permanent aanwezig zijn op de legstranden van Braamspunt en Galibi. Ook speciale patrouilles en onder meer roadblocks zullen niet uitblijven. En bij constatering van overtredingen wordt er volgens het ministerie opgetreden door de jachtopzieners, waar nodig met assistentie van de politie.
 
Oproep minister Pokie
“Als ministerie belast met Wildbeheer in Suriname, is het zeer prijzenswaardig dat wij met partners onze bedreigde diersoorten zoals de zeeschildpadden, kunnen beschermen”, aldus minister Diana Pokie. “Mede met ondersteuning van WWF-Guianas zal het Ministerie GBB haar monitoring- en handhavingsactiviteiten aanvangen door haar werkarm LBB, Afdeling Natuurbeheer op de legstranden van Suriname. Bij deze roep ik de gemeenschap op om het na te laten zeeschildpad eieren te verhandelen en te consumeren, zodat wij ook dit unieke werelderfgoed kunnen conserveren voor de generaties na ons.”
 
Soraya Wijntuin, Oceans Officer van WWF-Guianas, geeft ook aan dat bescherming van de zeeschildpadden op onze legstranden belangrijk is voor de gehele regio. “Suriname behoort tot een van landen met de grootste legstranden voor zeeschildpadden. Door middel van deze overeenkomst continueren we de samenwerking met het ministerie van GBB en beschermen we gezamenlijk de zeeschildpadden door stroperij van de eieren tegen te gaan.”
 
Internationaal belang
De legstranden in Suriname waar de krapé (groene zeeschildpad), aitkanti (lederzeeschildpad) en warana (dwergschildpad of olive ridley) hun eieren leggen zijn van internationaal belang voor het behoud van de zeeschildpadden. WWF-Guianas ondersteunt de overheid daarom al decennia lang met de handhaving en monitoring op de legstranden. Zeeschildpadden zijn een bedreigde diersoort en wettelijk beschermd. Een van de bedreigingen in Suriname is stroperij van eieren. Sommige bevolkingsgroepen beschouwen de eieren nog steeds als delicatesse en zijn bereid daar fors geld voor te betalen. Op het rapen van eieren staat een straf die kan oplopen van een geldboete tot een gevangenisstraf van twee jaar.
 
Minister Diana Pokie signs contract with WWF-Guianas on enforcement against poaching on the nesting beaches for sea turtles, Braamspunt and Galibi
© WWF-Guianas Enlarge