Opknapbeurt natuurparken door samenwerking WWF-Guianas en toergidsen

Posted on 14 November 2020
Nature Parks
© Ronnie Bhoelai
Toergidsen zijn met ondersteuning van WWF-Guianas de faciliteiten van diverse natuurparken in Suriname aan het opknappen. Bij de Raleighvallen zijn al reparaties uitgevoerd  aan de elektriciteit en de waterleidingen en zijn de wandelpaden vrijgemaakt. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats in Brownsberg Natuurpark en staat er een schoonmaakactie op Braamspunt op het programma. 

Aanleiding voor de samenwerking is de moeilijke situatie waarin de toeristische sector door de Covid-19 crisis verkeert. Toergidsen hebben al sinds maart al vrijwel geen inkomen meer, omdat de grenzen zijn gesloten. Ook Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), beheerder van de parken die de samenwerking ondersteunt, verkeert in zwaar weer. Door het grotendeels wegvallen van het ecotoerisme komt er ook minder geld binnen voor natuurbehoud in de parken. 

Werkzaamheden
De herstelwerkzaamheden bij de Raleighvallen zijn inmiddels afgerond. In het gebied zijn het waterleidingnet en de afvoer gerepareerd. Ook is het gras gemaaid en zijn wandelpaden weer begaanbaar gemaakt. Dit bleek een forse klus, doordat de begroeiing dichter was dan verwacht en er diverse omgevallen bomen de paden versperden. Verder is de elektriciteit hersteld, zodat er weer verlichting is rond de bebouwing. De toergidsen gaan nu aan de slag in Brownsberg Natuurpark en vervolgens op Braamspunt.
 
De werkzaamheden staan onder leiding van toergids Ronny Bhoelai. Hij had zelf al een crowdfundingsinitiatief gestart om in Brownsberg Natuurpark werk uit te voeren. “Door het opknappen van de faciliteiten brengen we alles in gereedheid voor het moment dat we buitenlandse toeristen straks weer kunnen verwekomen”, aldus Ronnie. “Daarnaast hopen we het toerisme in eigen land meer op gang te helpen. Dankzij de samenwerking met WWF-Guianas hebben we veel meer werk kunnen verrichten.”

Kansen voor ecotoerisme
Michiel van den Bergh, hoofd natuurbescherming van WWF Guianas: “Met deze samenwerking willen we een eerste, bescheiden bijdrage leveren aan ecotoerisme in Suriname. Er liggen enorme kansen voor deze sector die kan uitgroeien tot een belangrijke pijler voor een groene economie. Suriname is nog steeds het meest beboste land ter wereld, maar wij zien dat onverantwoorde mijnbouw, stroperij en ontbossing in toenemende mate druk leggen op de natuur. Dit ondermijnt het toerisme, wat een inkomstenbron is waar toekomstige generaties van kunnen profiteren.”

Dit is vooral te zien op Brownsberg waar destructieve goudwinning soms tot binnen de grenzen van het park plaatsvindt. Stinasu sloot de afgelopen dagen het park, vanwege goudwinning vanwege goudwinning met het zeer gevaarlijke cyanide. Inmiddels is het park weer geopend.

Steun Stinasu
Stinasu spreekt haar waardering uit voor het werk van de toergidsen. “Zij doen geweldig werk”, zegt directeur Kenneth Syrus. “Er liggen in Suriname grote kansen voor ecotoerisme, en daar willen we de toergidsen een belangrijke rol in geven. Zij kennen de gebieden als geen ander. Van die kennis kan veel meer gebruik worden gemaakt. Denk aan samenwerking met jachtopzieners, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in het veld en nog veel meer. Wij willen als Stinasu samenwerken met allerlei organisaties, zoals WWF Guianas, om het ecotoerisme te bevorderen.”
Nature Parks
© Ronnie Bhoelai Enlarge