WWF Guianas traint in Nickerie en Coronie de gidsengemeenschap in mangrove ecotoerisme

Posted on 21 May 2018
WWF Guianas traint in Nickerie en Coronie de gidsengemeenschap in mangrove ecotoerisme
© WWF Guianas
In het kader van duurzame inkomstenverwerving gekoppeld aan behoud van natuur, milieu en mangroven, zijn gidsen en andere belangstellenden getraind in respectievelijk kennis over mangrove (Nickerie) en kennis over kustvogels (Coronie). Deze trainingen zijn gefinancierd door WWF Guianas en IUCN Nederland, onder het Shared Resource Joint Solutions project.
In Nickerie participeerden 30 (tourgidsen, jachtopzieners, vissers, etc.) uit Nieuw Nickerie en Wageningen mee. De gidsen die vooral in Bigi Pan opereren, konden hun kennis over mangroven vergroten om zo, als mangrovekenner, een extra dimensie aan hun tour met toeristen toe te voegen en daardoor actief te werken aan de bescherming van de mangroven. De trainers waren Martin Keeley, mangrove educatie specialist uit de Cayman Islands, ondersteund door United Tour Guides Suriname trainers, Yves Tjon en Errol Gezius. Op 5 mei werden de certificaten uitgedeeld.
De 15 participanten in Coronie, die vooral mangrovegidsen zijn, werden getraind door de heer Marchal Lingaard, (kust-) vogelspecialist. De training legde het verband tussen vogelpopulaties en migratie, birdwatchings skills, de plekken waar vogels voorkomen, soorten vogels, hun gedrag, herkennen, benoemen, beschermen en hun relatie tot het ecosysteem van bijv. mangroves, zwampen, stranden, bos, etc. Deze theoretische en veldtraining is afgesloten op 19 mei. Voor de coördinatie zorgde stg. SORTS. Het mangrove Educatie centrum Coronie i.s.m. het Cultureel centrum Coronie, zullen de bases zijn van waaruit de tours zullen opereren.
Op basis van deze trainingen, zullen vooral de gidsen in zowel Coronie als Nickerie hun nieuwe vaardigheden en kennis op het gebied van mangrove en vogels inzetten om de kwaliteit van hun tours te verhogen en de sector toerisme in het westen des lands meer diepgang te geven. De toerist krijgt meer programma’s aangeboden (zoals birdwatching, mangrove tours), waarbij tegelijkertijd bijgedragen wordt aan een stukje natuurbehoud.
WWF Guianas traint in Nickerie en Coronie de gidsengemeenschap in mangrove ecotoerisme
© WWF Guianas Enlarge