Stakeholders in discussie over aanpak SFL project voor gezonde bossen en behoud van natuurlijke hulpbronnen

Posted on
19 May 2023
‘Super ambitieus!’ Dat zijn de woorden die EU Ambassadeur voor Guyana en Suriname, René van Nes gebruikte om het project ‘Sustainable Forest Livelihoods for Communities of Suriname and Guyana’ (SFL) te omschrijven. Dit project, dat als doel heeft om gezonde bossen en natuurlijke hulpbronnen in Suriname en Guyana te behouden, is opgezet met 100% EU financiering, gemanaged door AFD (Agence française de développement), in Suriname uitgevoerd door WWF-Guianas, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), in partnerschap met ander organisaties. In totaal is er 10 miljoen Euro uitgetrokken voor de uitvoer van het SFL-project, verspreid over beide landen. 
 
Het project verkeert momenteel in de ‘Inception Phase’, waarin het plan van aanpak gemaakt wordt en alle partijen die een rol zullen spelen in de uitvoer, gehoord worden. In dat kader is op 16 mei een Stakeholder Meeting georganiseerd ter introductie en discussie. De meeting is geopend door WWF-Guianas directeur David Singh en de vertegenwoordiger van de AFD in Suriname, Pierre Bourguignon. Pierre Bourguignon sprak zijn genoegen uit over de verwezenlijking van het SFL project en ging in op de synergie tussen AFD als algehele coördinator/facilitator en WWF als primaire uitvoerende partij. David Singh benadrukte dat in dit project gewaakt zal worden voor concurrentie met andere initiatieven. Hij legt uit dat dat concurrentie de gemeenschappen in ons bos doorgaans weinig goeds brengt. In plaats daarvan zal er gestreefd worden naar aanvulling. ‘We willen complementair werken’. Vanuit SBB sprak Sarah Crabbe, onderdirecteur Onderzoek en Ontwikkeling, over de coördinatie van verschillende bos-gerelateerde programma’s. Het overzicht van projecten met de daarbij behorende budgetten, moesten de aanwezigen even op zich laten inwerken. De boodschap was echter duidelijk: Er is geen gebrek aan financiële middelen en het is aan ons om ze effectief te besteden.
 
Na de informatieve start van de meeting faciliteerde Rudi van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname, de discussie. Naast vooraf vastgestelde topics, kwamen al gauw de recente opstanden en het protest naar aanleiding van het grondenrechtenvraagstuk, aan bod. Door de uitvoerende partijen is aangegeven dat het gezag te allen tijde zal worden gerespecteerd en dat het grondenrechtenvraagstuk ook van invloed is op de te behalen resultaten vanuit dit project. Door meerdere participanten is het belang van FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) aangehaald, waarbij ook is toegelicht dat het FPIC proces niet bij iedere lokale of inheemse gemeenschap gelijk is. Aan dit onderwerp gelinkt, uitte Kapitein Adjako, aanwezig als vertegenwoordiger van Granman Aboikoni, uitte zijn wantrouwen richting de grote bedrijven in de goudsector en zijn onvrede over de het grote aantal trucks dat dagelijks volgeladen met hout uit zijn woonomgeving richting Paramaribo gaat. De kapitein vraagt zich hardop af hoeveel geld er nog nodig is om het bos te kunnen laten staan? Minister Steven Mac Andrew geeft aan dat het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken onlangs een commissie heeft geïnstalleerd voor het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het binnenland om betere arbeidskansen te bieden aan individuen die in het binnenland wonen. De meeting wordt afgesloten met een korte toespraak door de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk. Naast het belang van duurzaam bosbeheer, dat door het ministerie wordt onderschreven, spreekt zij de hoop uit dat dit project gaat bijdragen aan het terugbrengen van armoede in rurale gebieden en zal zorgen voor meer sociale inclusie.
 
De vele sociaal-maatschappelijke en economische belangen, huidige lokale spanningen, globale klimaatbeloftes en de ‘European Green Deal’, waarin de EU er naar streeft om klimaatneutraal te zijn in 2050, maken het SFL project complex en daarmee inderdaad zeer ambitieus. De inzet is hoog want het gaat echt ergens over. Dit project gaat over ons bos, onze natuurlijke hulpbronnen en niet te vergeten, onze mensen.