SMART Monitoring Tool voor Suriname; dataverzameling om beter te beschermen

Posted on
12 January 2023
In de afgelopen maanden zijn tientallen medewerkers en vertegenwoordigers van diverse instanties en organisaties die werkzaam zijn in onze natuur, geïnformeerd over en getraind in gebruik van de SMART monitoring tool.

SMART verwijst naar ‘the Spatial Monitoring and Reporting Tool’, een hulpmiddel bij het verzamelen van data, dat inmiddels succesvol wordt ingezet in o.a. Belize en Namibië, Oeganda en maar liefst 100+ gebieden in Azië waar tijgers voorkomen.  Toepassing van SMART heeft bewezen effectief te  kunnen zijn voor de bescherming van dieren in het wild en hun leefgebieden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

WWF-Guianas heeft zich in het afgelopen jaar ingezet om er voor te zorgen dat aan de randvoorwaarden voor succesvolle SMART implementatie in Suriname kan worden voldaan. Ook in 2023 gaan we hier vol goede moed mee door. Er is nog veel werk te verzetten maar we willen de tussentijdse successen die geboekt zijn graag delen!
  • Tijdens een tweedaagse SMART Inceptie conferentie op 18 & 19 oktober 2022, is unaniem ondersteuning gegeven voor het werken met de SMART monitoring tool voor het verzamelen van data. De aanwezigen vertegenwoordigden zowel afdelingen van de overheid (NB/LBB, GBB, commissariaten) als NGO’s, AdeKUS (NZCS) en de gemeenschap van Galibi. Dit breed verkregen draagvlak is een belangrijke stap om verder gaan met het introduceren van SMART in Suriname.
  • SMART expert Thien le Quoc uit Vietnam heeft van eind november t/m begin december 2022 zowel klassikaal als op locatie in Galibi een groep van 23 personen, behorende tot diverse stakeholders, getraind in het verzamelen van data middels gebruik van de SMART monitoring tool. Alle deelnemers hebben de training met goed resultaat doorstaan en hun nieuw opgedane kennis is bekroond met een certificaat. De expertise is dus al in Suriname!
In 2023 zal het partnerschap tussen WWF-Guianas en Natuurbeheer (NB, onderdeel van LBB) zich verder focussen op het inzetten van SMART om uiteindelijk doeltreffender te kunnen handhaven en betere bescherming te kunnen bieden voor wilde dieren en natuurgebieden. Naast aanschaf van de benodigde apparatuur dient ook wet- en regelgeving onder de loep te worden genomen. Blijf onze pagina volgen voor de updates over dit innovatieve project met veel potentie!