Regionale workshop is hoopvolle mijlpaal in actieplan ter bescherming van de lederschildpad

Posted on 20 June 2023
regional workshop leatherback
© WWF-Guianas
Als reactie op de alarmerende achteruitgang van de subpopulatie lederschildpadden in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan is er een uitgebreid Regionaal Actieplan (RAP) ontwikkeld dat herstel van de populatie moet bevorderen in Guyana, Frans Guyana, Suriname en Trinidad en Tobago. Lederschildpadden eten kwallen, wat belangrijk is om de aantallen vissen op peil te houden. De afname van het aantal lederschildpadden is een serieuze bedreiging voor de commerciële visserij in Suriname. Op vrijdag 16 juni heeft de regionale workshop plaatsgevonden om ervaring uit te wisselen, middelen te combineren en strategieën te versterken. Per land is er gepresenteerd welke activiteiten er nu al plaatsvinden binnen de lijnen van dit plan en wat er nog gedaan zal worden. Dit project is uitzonderlijk omdat het een van de weinige is waarbij op zo'n grote schaal en met ondersteuning van vele internationale actoren, actie wordt ondernomen om een bedreigde subpopulatie te behouden.

Het Regionaal Actieplan voor de NWA lederschildpad
Het in 2022 gepubliceerde actieplan is erop gericht om kritieke problemen zoals bijvangst, stroperij en habitatverlies aan te pakken en tegelijkertijd de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen. Om richting te geven is het actieplan geformuleerd met een focus op vier strategische lijnen: (1) Wetgeving en handhaving, (2) Bescherming en beheer van kritieke habitats, (3) Maatschappelijke betrokkenheid en (4) Behoefte aan wetenschappelijke gegevens. De bedreigingen voor de lederschildpad overschrijden de landsgrenzen, dus de oplossing vereist zeker een regionale aanpak. Het actieplan is ontwikkeld door WWF-Guianas (Suriname en Guyana), WWF-Frankrijk (Frans Guyana), WWF-Nederland en WWF-Canada, EMA (Environmental Management Authority, Trinidad en Tobago) L'Office Français de la Biodiversité (Frans Guyana), Réseau Tortues Marine Guyane (Frans Guyana) en WIDECAST (Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network).
 
Wat zijn de plannen in Suriname?
Voorafgaand op de regionale workshop heeft p 24 me,  de nationale workshop plaatsgevonden welke is georganiseerd door WWF-Guianas in samenwerking met de Dienst ’s Lands Bosbeheer/Natuurbeheer (LBB). Vertegenwoordigers vanuit diverse ministeries, de MAS, AdeKUS, de dorpsbesturen van Galibi en verschillende NGO’s, hebben zich gebogen over de vraag hoe dit regionale actieplan tot uiting zal komen in Suriname. Naast behoud van huidige beschermingsactiviteiten zoals bestrijden van stroperij, seizoensgebonden monitoring op de legstranden en gebruik van TED’s (Turtle Excluded Devices) in de visserij om bijvangst te verminderen, is er onder meer behoefte aan een nauwere samenwerking met de politie, meer controle op illegale visserij, jaarronde monitoring op de legstranden, nauwkeurigere bijvangst data, het in kaart brengen van de hydrodynamica (getij, stroming, golven, terreinmetingen, zoutgehalte etc.) van de kust,  verwijderen van in zee gedumpte netten en het verminderen van afval. Het actieplan is tijdens deze bijeenkomst aangeboden aan mevr. Lavanda Koedemoesoe, als waarnemend Onderdirecteur Bosbeheer. Zij heeft aangegeven dat het ministerie de extreme achteruitgang van deze diersoort erkent en legt uit dat de partnerschappen die het ministerie heeft met de lokale bevolking in Galibi, WWF-Guianas, het Districtscommissariaat van Commewijne en andere organisaties, nodig zijn om de handhaving- en monitoringstaken die worden uitgevoerd door het ministerie, te kunnen vervullen. Mevrouw Koedemoesoe heeft de werkgroep toegezegd het Regionaal Actieplan voor de lederschildpad door te nemen en spoedig met een reactie te komen.
 
Van plan naar actie: er is hoop
Het plan is duidelijk en het is tijd voor actie. Omdat de uit te voeren activiteiten kostbaar zijn ligt de focus allereerst op het verwerven van genoeg middelen en het overtuigen van toonaangevende instituten en autoriteiten om ondersteuning te geven. In de tussentijd wordt er niet stilgezeten en zorgt de kerngroep van dit project ervoor dat reeds gestarte activiteiten ter bescherming van de lederschildpad populatie voortgang vinden. Met de verwachting dat er vanaf nu meer actie ter bevordering van herstel bijkomt is er hoop. Samen kunnen we ervoor zorgen dat lederschildpadden, die al miljoenen jaren zorgen voor een gezond ecosysteem in onze oceanen, dat kunnen blijven doen voor generaties die volgen.  
 
regional workshop leatherback
© WWF-Guianas Enlarge
Overhandiging RAP aan mevr. Koedemoesoe
© WWF-Guianas Enlarge
National Workshop Leatherback Suriname
© WWF-Guianas Enlarge
national workshop leatherback suriname
© WWF-Guianas Enlarge