Earth Hour 2023: Laat je horen voor de jaguar!

Posted on
09 February 2023
In Suriname en Guyana lanceert WWF-Guianas de Earth Hour 2023 campagne ‘Laat je horen voor de jaguar’, waarbij zo luid mogelijk wordt uitgedragen dat de jaguar van onschatbare waarde is voor behoud van onze biodiversiteit en ecosystemen. Ook de culturele waarde van de jaguar in de samenleving, zal worden belicht. In de organisatie van dit eendaagse evenement wordt WWF-Guianas ondersteund door partner Assuria en hoofdsponsoren VSH Community Fund en Torarica Community Fund.

Dit jaar valt Earth Hour op zaterdag 25 maart. Earth Hour is een symbolisch moment waarbij de lichten uit worden gedaan als oproep om beter om te gaan met de aarde. In de aanloop naar Earth Hour en op de dag zelf worden er wereldwijd talloze activiteiten en evenementen georganiseerd. De Assuria High Rise is dit jaar onderdeel van het decor voor de Earth Hour activiteiten in Suriname. Om half negen ’s avonds zullen hier de lichten worden gedoofd. Het programma, met de jaguar als overkoepelend thema, start aan het einde van de middag en zal doorlopen tot 21.30 uur.

Bescherming van de jaguar
De jaguar wordt bedreigd door streng verboden jacht (stroperij) voor zijn vacht, tanden en botten die worden gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen. Ook vernietiging van het bos door onverantwoorde goudwinning brengt het voortbestaan van de jaguar in gevaar. De jaguar is een zogenaamde ‘apex predator’. Dit roofdier staat aan de top van de voedselketen en jaagt op prooidieren zoals knaagdieren (bijv. agouti’s) en grazers (bijv. herten). Jaguars vangen eerst de zwakke en zieke prooidieren en zorgen voor een gezond evenwicht in de natuur. Als er (te) weinig jaguars zijn kan de natuurlijke balans verstoord worden, met als gevolg dat plantensoorten, andere dieren en gemeenschappen in de knel komen door overbegrazing en vernieling van kostgrondjes. 
 
WWF-Guianas heeft samen met AdeKUS en NGO’s (Amazon Conservation Team Suriname en NeoWild) een project om de jaguar populatie in Suriname in kaart te brengen. Middels cameravallen in diverse gebieden wordt gekeken hoeveel jaguars en prooidieren er leven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met lokale gemeenschappen. Dit levert informatie op om het grootste roofdier van Latijns-Amerika beter te kunnen beschermen.

Hiernaast heeft WWF-Guianas bijgedragen aan de ondertekening van de Jaguar Roadmap 2030 door de Surinaamse overheid. WWF International lanceerde in 2018 deze routekaart voor 14 landen in Zuid-Amerika. Het bevat voorstellen om conflicten tussen mens en jaguar te verminderen, leefgebieden met elkaar te verbinden en om het welzijn van lokale- en inheemse gemeenschappen in leefgebieden van jaguars te versterken. Na de commitment van 5 jaar geleden is er helaas nog weinig vordering gemaakt. Tijd voor een luidere roep om bescherming!                                              

Let’s Roar Suriname
WWF-Guianas heeft dit jaar Assuria als Earth Hour partner en wordt ondersteund door hoofdsponsoren VSH Community Fund en Torarica Community Fund. Daarnaast zijn er Co-Sponsoren die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de activiteiten, zoals de Fernandes Bottling Company. Gezamenlijk laten deze partijen zich zo luid als mogelijk horen voor de jaguar. Met de #LETSROARSURINAME wordt een ieder opgeroepen om zich hierbij aan te sluiten en het belang van de jaguar voor een gezond en duurzaam bos, uit te dragen.

Op 25 maart vinden er meerdere activiteiten plaats op en rondom het terrein van de Assuria High Rise. Er wordt een Jaguar Trail speurtocht in de omgeving uitgezet, er zal een Jaguar Info Market zijn met leerzame stands over de jaguar en het bos, aangekleed met muziek en kraampjes voor eten en drinken. Om 20.30 uur worden de lichten gedoofd, waarna middels dans, zang en bezinning wordt stilgestaan bij het uur voor de aarde.
 
Doe ook mee aan de Earth Hour activiteiten en leer meer over de waarde van de jaguar voor zowel het cultureel als natuurlijk erfgoed van Suriname. Via deze website en de online media zal eind februari ook het meer gedetailleerde programma bekend gemaakt worden.