WWF-Guianas ondersteunt informatiesessie en workshop ‘Ordening en Transformatie Houtsector’

Posted on
08 December 2022
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december j.l. zijn tientallen stakeholders vanuit het bedrijfsleven, de overheid, NGO’s en lokale Inheemse en Tribale gemeenschappen bij elkaar gekomen in de ballroom van Torarica om kennis uit te wisselen over onderwerpen die betrekking hebben op de houtsector. Het event is een initiatief van de Presidentiële Taskforce, onder leiding Pertab Bissumbhar, en kon worden gerealiseerd dankzij financiële en organisatorische ondersteuning van WWF-Guianas en Conservation International Suriname.

De informatiesessies van dag één werden voorafgegaan door een welkomstwoord van WWF-Guianas  directeur David Singh, die de aanwezigen de relevante vraag stelde ‘is a tree worth more standing up, or cut down?. Welke hij zelf beantwoorde met de woorden ‘it depends on who you ask’. Het welkomstwoord werd gevolgd door speeches van Wesley Rozenhout, vertegenwoordiger van Vice President Brunswijk en president Santokhi, die beiden benadrukken dat we onze ‘High Forested, Low Deforestation’ status moeten behouden en hier gericht beleid voor nodig is.

De in september aangestelde taskforce heeft als doel om een advies uit te brengen ten aanzien van het beleid voor de Surinaamse houtsector waaronder successievelijke afbouw van rondhout en de illegale houtkap en exporten. WWF-Guinanas is bekend met het spanningsveld tussen economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit en wil onderdeel zijn van de oplossing. Door de conversatie mede te faciliteren in samenwerking met Conservation International Suriname, is door WWF-Guianas bewerkstelligd dat bedreigingen in de bosbouw (bijv. bosdegradatie) maar ook kansen als duurzaam bosbeheer en ‘Reducing Emissions from Deforestation’ (REDD+), aan bod zijn gekomen.  

De noodzaak voor ordening en transformatie van de houtsector bleek uit de gepassioneerde discussies in de workshop en de kritische vragen die gesteld zijn tijdens de daarop volgende presentaties. De thema's waar op gewerkt is zijn: grondenrechten, gemeenschapsbos (HKV), infrastructuur, industrialisatie & financiering, ecologische balans, rendement voor de staat, bosdegradatie, uitfaseren rondhout export, verbannen illegaliteit, onderwijs, arbeid en training. De input van aanwezige deelnemers en hetgeen dat is gepresenteerd, is meegenomen in het door de taskforce opgestelde adviesrapport.  Dit rapport moet sturend zijn in de ontwikkeling van beleid dat de houtsector de komende jaren zal transformeren.


Lees meer over dit event via de volgende links:
  • Surinaamse overheid (gov.sr)
  • Media