Formele bekrachtiging van samenwerking tussen AdeKUS en WWF-Guianas

Posted on
18 October 2022
De in de afgelopen jaren steeds intensiever geworden samenwerking tussen WWF-Guianas en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is bekrachtigd met een Memorandom of Understanding (MOU). Dr. Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van AdeKUS, en Dr. David Singh, directeur van WWF-Guianas, hebben op woensdag 12 oktober 2022 de MOU ondertekend in een intieme setting op het kantoor van WWF-Guianas aan de Henck Arronstraat.

De formalisering van de samenwerking heeft als doel uit te voeren projecten te vergemakkelijken en zodoende de samenwerking te versterken. Het gedeelde belang om op nationaal niveau natuur- en milieudeskundigheid te ondersteunen en meer academisch onderzoek op het gebied van gemeenschappelijk belang te bevorderen, staat centraal.Jaguarproject als praktijkvoorbeeld van de samenwerking
Voorafgaand aan de ondertekening presenteerde mevr. Gwendolyn Landburg, hoofd van de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu Onderzoek (NZCS/CMO) het lopende Jaguar Project, dat de samenwerking tussen AdeKUS, WWF-Guianas en andere partners illustreert en zal bijdragen aan de uitvoer van een nationale Jaguar-strategie.

Het in maart 2021 gestarte monitoringsproject brengt de jaguarpopulatie in diverse bos-, savanne- en kustgebieden in beeld door middel van cameravallen. Bewoners van deze gebieden worden betrokken en opgeleid om het meetwerk te verrichten, zodat er een duurzaam door de gemeenschap uitgevoerd monitoringsprogramma tot stand komt met lokaal draagvlak. Lokale gemeenschappen zijn blij met het project en hebben toestemming gegeven voordat aanvang werd gemaakt met het monitoren. Overeenstemming om te starten met het project werd bereikt vanwege de gedeelde zorgen, verwoord als “balans in a natuur no de moro if a jaguar no de moro”.

De verkregen kennis geeft handvaten om te pleiten voor meer bescherming. Dankzij het project krijgen we een beeld van onze jaguarpopulatie en kan de omvang hiervan worden behouden of zelfs worden vergroot.  Lokale gemeenschappen worden nauw betrokken door het stimuleren van duurzame landbouw en herstel van gemeenschapsbossen, waardoor zij beter kunnen samenleven met jaguars. Suriname heeft de Jaguar Roadmap 2030 ondertekend en daarmee toegezegd de jaguar beter te beschermen tegen gevaren als stroperij, (goud)mijnbouw en houtkap. De voorgestelde maatregelen, zoals meer beschermde gebieden, zijn echter nog niet uitgevoerd.

Samen sterker voor natuurbehoud in Suriname en de regio
Door gezamenlijk op te trekken is de stem richting andere instanties en overheden luider. Deze MOU tussen AdeKUS en WWF geeft daardoor hoop dat sneller en efficiënter resultaat kan worden bereikt in zowel lopende als toekomstige projecten. Een positief en vooral noodzakelijk vooruitzicht.