Nauwere samenwerking ministerie Ruimtelijke Ordening en Milieu en WWF-Guianas

Posted on
29 October 2020
Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en directeur David Singh van WWF-Guianas hebben gisteren een overeenkomst getekend voor nauwere samenwerking. WWF-Guianas gaat haar expertise inzetten om bij te dragen aan overheidsbeleid voor natuurbescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het betreft institutionele, technische en financiële ondersteuning.
 
Centraal in het Memorandum of Understanding (MoU) staat de ontwikkeling van een strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor het Ministerie en een korte termijn actieplan voor 2020-2021. Daarin is de invoering van de Milieuraamwet een belangrijk onderdeel. Deze nieuwe wet voorziet in regels die een evenwichtige balans zullen creëren tussen economische groei en milieubescherming
 
Minister Silvano Tjong-Ahin maakte van de gelegenheid gebruik om WWF Guianas te bedanken voor het werk dat zij verricht in Suriname op het gebied van natuurbescherming en verduurzaming. De bewindsman benadrukte tevens het een uitdaging te vinden om dit nieuw ingestelde Ministerie te mogen leiden. David Singh, directeur van WWF-Guianas ziet de instelling van dit ministerie als een grote aanwinst voor Suriname. “WWF staat klaar om u en uw ministerie de nodige ondersteuning te geven en daarmee een duurzame toekomst voor natuur en mens  te helpen realiseren”.
 
WWF Guianas heeft een jarenlange relatie met diverse ministeries en andere overheidsorganen waarbij de focus voornamelijk gericht is op capaciteitsversterking van die organen welke belast zijn met de controle op naleving van milieuvraagstukken. Deze samenwerking wordt met de ondertekening van het MoU versterkt. De komende maanden werken partijen aan het meerjarenplan en het actieplan voor korte termijn.
 
--- einde persbericht --